Gården

Wirum bedriver fullskalig lantbruksverksamhet med högt satta målsättningar. All verksamhet drivs i egen regi med egen personal. Vi producerar mjölk, kött och skog och driver egen växtodling.