Historik

De allra äldsta uppgifterna om Wirum härrör redan från kung Johan III:s tid under slutet av 1500-talet. Under århundradena har många ägare kommit och gått. Peter Christoffer Cederbaum (1733-1795) är dock en av huvudfigurerna i gårdens historia. Cederbaum förvärvade gården och barnbarnet Anna Maria flyttade in i huvudbyggnaden som byggdes 1796. Charles-Olof Swanberg är en annan nämnvärd ägare. Det var Swanberg som 1893 tog Jerseykorna till Wirum. 1967 förvärvades Wirum av industrimannen Holger Crafoord och hans dotter Margareta drev verksamheten fram till 2010. Numera ägs och bebos Wirum av Emma och Adam Dahlberg.