Wirum Jersey Beef

Jerseykor ger inte enbart fantastisk mjölk – även Jerseyköttet är fantastiskt!

Jerseykor växer mycket långsammare än andra nötraser, vilket bl.a. medför en ökad marmorering. Det är ingen tillfällighet att smakpaneler världen över konsekvent rankar Jerseykött högst p.g.a. dess mörhet, saftighet och smak.

År 1893 importerade Wirum den allra första Jerseybesättningen till Skandinavien. Ända sedan dess har vi bedrivit mjölkproduktion på gården, men nu har vi även börjat förädla köttet från vår Jerseybesättning. Slakt och styckning sker i samarbete med ett lokalt, småskaligt slakteri som säkerställer ett minimum av stress och transporter. Produktionsvolymerna är mycket låga då Wirums prisbelönta besättning är liten.

Wirum Jersey Beef säljs i lådor om 10 kg. Klicka i menyn till vänster för att anmäla ditt intresse!