Jordbruk

På Wirum bedrivs ett fullskaligt jordbruk med växtodling på egna och arrenderade arealer. Vi producerar själva bl.a. allt gräs till vår Jerseybesättning.